• Ek Fiil Konu Anlatımı

  Kpss derslerimize Türkçe dersinde Ek Fiil Konu Anlatımı ile devam ediyoruz. Adların yüklem olmasını sağlayan veya basit çekimli eylemlerin birleşik çekim yapan “-imek” filine  ek fiil adı verilir.  Ek fiilin iki görevi bulunmaktadır.

  1 – İsim Soylu Sözcüklere Gelerek Onları Yüklem Yapar

  -(i) di Bilinen Geçmiş Zaman:  isim soylu sözcük + -(i) di + şahıs eki

  -(i) miş Öğrenilen Geçmiş Zaman:  isim soylu sözcük + -(i) miş + şahıs eki

  -dır Öğrenilen Geçmiş Zaman:  isim soylu sözcük + -dır ekinin getirilmesiyle yapılır. Çoğu zaman bu ek düşer.

  -(i) se Ek Fiilin Şart Biçimi:  isim soylu sözcük + (i) se ekinin getirilmesiyle yapılır. Cümleye şart anlamı katar.

  2- Basit Çekimli Fiillere Gelerek Onları Birleşik Çekim Yapar

  Rivayet Birleşik Zaman : Fiil kökü + kip eki + -(i) miş + Şahıs eki

  Hikaye Birleşik Zaman : Fiil kökü + kip eki -(i) di + Şahıs eki

  Şart Birleşik Zaman : Fiil kökü + kip eki + -(i) se + Şahıs eki

 • Açı Kenar Bağlantıları

  Kpss ders notları sitemizin bu günkü Geometri dersinde sizlerle Açı Kenar Bağlantıları konusunu inceleyeceğiz.  Kpss sınavlarından geometri ile 4-5 soru matematik kısmında yer alabiliryor. Bir üçgende büyük açının karşısında büyük kenar, küçük kenarın karşısında küçük kenar bulur.  Aşağıdaki şekilde gördüğünüz gibi;

  Açı Kenar Bağlantıları

  Bir üçgende herhangi bir kenarın uzunluğu diğer 2 kenarın farkından büyüktür.  Aşağıdaki şekilde gördüğünüz gibi;

  Açı Kenar Bağlantıları

  Devamını oku

 • Halkçılık İlkesi

  Kpss ders notlarına Tarih dersinde Halkçılık İlkesi ile devam ediyoruz. Kpss sınavlarındainkilap ve derimlerden biri verilerek hangi ilke ile bağdaştığı şeklinde sorular gelebiliyor.  Halkçılık İlkesi eşitliği temel almaktadır. Milliyetçilik ilkesi ile yakından ilgilidir.  Halkçılık İlkesi ile alakalı devrimler ve inkilaplar;

  • Medeni Kanunun Kabulü
  • Soyadı Kanunu
  • Kılık Kıyafet Kanunu
  • Eğitimde Fırsat Eşitliği
  • Aşar Vergisinin Kaldırılması
  • Eşit ve Genel Oy Hakkının Tanınması
  • Devlet Okullarının Açılması
  • Köy Enstitüleri
  • Millet Mektepleri

   

 • Kip Ekleri Fiillerde Olumsuzluk ve Soru

  Kpss ders notlarının bu Türkçe dersinde Kip Ekleri,  Fiillerde Olumsuzluk ve Fiillerde Soru konusunu sizlerle işleyeceğiz. Kpss sınavlarının Türkçe kısmında bu tip sorular gelebiliyor. Konu hakkında bilginizin olması soruları çözmekte sizlere avantaj sağlayabilir.

  Kip Ekleri

  • Görülen Geçmiş Zaman da fiil köküne –dı, –di, –du, –dü, –tı, –ti, –tu, –tü eklerinden biri getirilir ve son kısım şahıs ekidir. Örnek ; iç-ti-m
  • Duyulan Geçmiş Zaman da fiil köküne –mış, –miş, –muş, –müş eklerinden biri getirilir ve son kısım şahıs ekidir. Örnek; İç-miş-im
  • Şimdiki Zaman da fiil köküne –yor eki getirilir ve son kısım şahıs ekidir. Örnek; İçi-yor-um
  • Gelecek Zaman da fiil köküne –acak, –ecek eklerinden biri getirilir ve son kısım şahıs ekidir. Örnek; İç-eceğ-im
  • Geniş Zaman da fiil köküne –r, –ar, –er, –ır, –ir, –ur, –ür eklerinden biri getirilir ve son kısım şahıs ekidir. Örnek; İç-er-im
  • Gereklilik Kipinde fiil köküne –malı, –meli eklerinden biri getirilir ve son kısım şahıs ekidir. Örnek; İç-meli-yim
  • İstek Kipinde fiil köküne –a, –e eklerinden biri getirilir ve son kısım şahıs ekidir. Örnek; İç-e-yim
  • Şart Kipinde fiil köküne –sa, –se eklerinden biri getirilir ve son kısım şahıs ekidir. Örnek; İç-se-m

  Devamını oku

 • Cumhuriyetçilik İlkesi

  Kpss ders notlarımıza Atatürk İnkilap ve Devrimleri arasında yer alan Cumhuriyetçilik İlkesi ile devam ediyoruz. Cumhuriyetçilik, halkın kendi yöneticlerini seçmesi ve ulusal egemenlik ilkenin temel unsurları arasında yer alır. Cumhuriyetçilik İlkesi 1922-1923 ile 1930-1934 yılları arasında yoğun olarak uygulanmıştır.  Kpss sınavlarında bir inkilap verilerek hangi ilke ile bağdaştığı şeklinde sorular sorulabiliyor. Sırasıyla Cumhuriyetçilik İlkesi içeren devrimlere bakalım.

  Devamını oku

 • Fiiller ve Fiil Çekimi Konu Anlatımı

  Kpss ders notlarına Türçe dersinde Fiiller ve Fiil çekimi konusu ile devam ediyoruz. Varlıkların yaptığı işi, hareketi, oluşu şahıs ve zamana bağlı olarak anlatan sözcüklere fiil denir. Fiiller anlamlarına göre üç gruba ayrılır.

  • İş Kılış Fiilleri: Eylemin gerçekleşmesi için nesneye ihtiyaç duyulan fiillerdir. Örnek ;  “Eşyaları masanın üzerine bıraktı”
  • Durum Fiilleri: Eylemin gerçekleşmesi için nesneye ihtiyaç duyulmayan fiillerdir. Örnek; ” Annem az önce eve geldi”
  • Oluş Fiilleri: Bu tür eylemlerde  zamanla bir değişim söz konusudur. Özne durumdan başka bir duruma geçebilr.  Örnek; “Üzüntüden saçları ağarmıştı”

  Fiil Çekimi

  Fiillerin yalnız başlarına cümlede kullanılması mümkün değildir. Cümlede kiip ve kişi eklerini alarak kullanılabilir. Aşağıda gördüğünüz örnek fiil kökü+kip eki+ şahıs eki gelmiş.

  Örnek : Gidi+yor+um

   

 • Milliyetçilik İlkesi

  Atatürk İnkilap ve Devrimleri arasında ilk uygulamaya koyulan ilke Milliyetçiliktir. Millet; Halk, topluluk ve Ulus anlamına gelmektedir. Millet olgusunun ögeleri arasında Dil, Tarih , Kültür ve Yurt gelmektedir.  Milliyetçilik İlkesi 1919-1922 ile 1928-1932 yılları arasında yoğun olarak uygulanmıştır. Ulusal Bağımsızlık ve Türk kavramının yer aldığı devrimler Milliyetçilik İlkesi ile bağlantıdır. Daha önceki yazılarımızda da içinde Türk geçen bütün devrimlerin Milliyetçilik ile ilgisi olduğunu söylemiştir. Sırasıyla Milliyetçilik İlkesi içeren devrimlere bakalım.

  Devamını oku

 • Üçgende Açılar Konu Anlatımı

  Kpss ders notlarımıza Geometri dersinin bir konusu olan Üçgende açılar konusuyla devam ediyoruz. Üçgen sorularında aşağıdaki kurallar işinize yarayabilir.  Kpss sınavlarındageometri konusunda 5 adet soru geldiğini unutmayın.  Üçgen Formülleri;

  1.  Bir üçgenin iç açılarının toplamı 180º ‘dir
  2.  Bir üçgenin dış açılarının toplamı 360º ‘dir
  3. x=a+b
   Üçgende Açılar Bir üçgende 2 iç açının ölçüsünün toplamı kendilerine komşu olmayan 1 açıya eşittir.
  4. İkizkenar üçgen
   ikizkenar üçgen İki kenarı birbirne eşit olan üçgene ikizkenar üçgen denir. Eşit kenarlara ait açılar birbirlerine eşittir.
  5. Tüm kenarları birbirne eşit olan üçgene eşkenar üçgen denir. Eş kenar üçgenin 60º ‘dir Devamını oku
 • Paragrafta Anlatım Teknikleri – Kişileştirme

  Kpss Ders Notları sitemizin bu günkü Türkçe ders notlarında paragrafta anlatım teknikleri ünitesinin son konusu olan, kişileştirme konusu ile devam ediyoruz. Kpss sınavlarında Örneklendirme, Tanımlama, Benzetme, Tanık Gösterme, Karşılaştırma, Tartışma, Açıklama, Öyküleme, Betimleme ya da Kişileştirme konularından bir kaç soru çıkabiliyor. İnsana özgü niteliklerin, insan dışındaki varlıklara aktarılmasıdır.  Kişileştirme dersini daha iyi anlamanız için bir kaç örnek yapalım.

  —Güzel gitti diye pınar ağladı

  Cümlede İnsana özgü olay pinara aktarılmış ve kişileştirme yapılmıştır.

 • Ekonomi Alanında Yapılan İnkilaplar

  Kpss ders notlarımıza Atatürk İnkilap ve Devrimleri  adlı tarih dersinde Ekonomi Alanında Yapılan İnkilaplar ile devam ediyoruz.   18 Şubat – 4 Mart 1923 tarihleri arasında İzmir İktisat Kongresi yapıldı. İzmir İktisat Kongresi Kararları;

  • Günlük tüketim mallarına öncelik verilmesi,
  • Özel girişimcilerin ham maddesi yurt içinde olan endüstri kollarının açılmasına teşvik edilmesi,
  • Yatırımcılara kredi sağlayarak bankalar kurulması,
  • Önemli kuruluşların millileştirilmesi,
  • Sanayiyi teşvik edici yasaların çıkarılması,
  • Yerli malların karada ve denizde ucuza taşınması,
  • Teknik eğitimin geliştirilmesi gibi kararlar alınmıştır.

  Ekonomi Alanında Yapılan İnkilaplar bir diğeride Milli Ekonominin Kurulması‘dır. Bu yönde tarım önem verildi. Bunun en büyük kanıtıda aşar vergisinin kaldırılması ve savaştan dönen erkeklerin topraklarının başına geçmesi bulunmaktadır. Tarımla birlikte sanayide de önemli gelişmeler oldu. Kurtuluş Savaşı sonunda İstanbul, İzmir ve Adana’da dokuma fabrikaları açıldı.

  Devamını oku

TOP