• Fiilimsi (Eylemsi) Konu Anlatımı

  Sponsor Reklam

  Kpss Ders Notları sitemizin bu günkü Türkçe dersinde Fiilimsi (Eylemsi) Konu Anlatımı dersini sizlerle öğreneceğiz. Eylemsiler türemiş sözcüklerdir. Cümle içinde isim, sıfat, zarf görevleriyle kullanılabilir.  Filimsiler isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiil olmak üzere 3 ayrılır.

  1- İsim Fiil (mastar)

  Fiil köklerine getirilen -ma, -ış, -mak ekleriyle isim fiil yapılır.  İsim fiillerin olumsuzlar ise -ma/me eklerinin gelmesiyle yapılabilir.

  2- Sıfat Fiil (ortaç)

  Fiil köklerine getirilen -an, -ası, -mez, -ar, -dik,-ecek,-miş ekleriyle sıfat fiil yapılır.  Sıfat fiil eklerini alan bazı sözcükler kalıplaşarak isim halini alabilir.  Örnek dolmuş kelimesi isimleşmiştir.

  3- Zarf Fiil (Bağ-Fiil, Ulaç)

  Fiil köklerine getirilen -a, -ıp, -dıkça, -arak, -dik,-ır,-alı, -ken, -ınca, -madan, -maksızın ekleriyle zarf fiil yapılır.  Örnek;

  Durmaksızın konuşuyor

  Sponsor Reklam

No comments yet.

Yorum Yaz

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
TOP