• Ekonomi Alanında Yapılan İnkilaplar

  Sponsor Reklam

  Kpss ders notlarımıza Atatürk İnkilap ve Devrimleri  adlı tarih dersinde Ekonomi Alanında Yapılan İnkilaplar ile devam ediyoruz.   18 Şubat – 4 Mart 1923 tarihleri arasında İzmir İktisat Kongresi yapıldı. İzmir İktisat Kongresi Kararları;

  • Günlük tüketim mallarına öncelik verilmesi,
  • Özel girişimcilerin ham maddesi yurt içinde olan endüstri kollarının açılmasına teşvik edilmesi,
  • Yatırımcılara kredi sağlayarak bankalar kurulması,
  • Önemli kuruluşların millileştirilmesi,
  • Sanayiyi teşvik edici yasaların çıkarılması,
  • Yerli malların karada ve denizde ucuza taşınması,
  • Teknik eğitimin geliştirilmesi gibi kararlar alınmıştır.

  Ekonomi Alanında Yapılan İnkilaplar bir diğeride Milli Ekonominin Kurulması‘dır. Bu yönde tarım önem verildi. Bunun en büyük kanıtıda aşar vergisinin kaldırılması ve savaştan dönen erkeklerin topraklarının başına geçmesi bulunmaktadır. Tarımla birlikte sanayide de önemli gelişmeler oldu. Kurtuluş Savaşı sonunda İstanbul, İzmir ve Adana’da dokuma fabrikaları açıldı.

  Sanayi alanında gelir seviyesinin düşük olması, özel sektörün yetersiz kalması ve teknik bilginin olmaması sanayinin istenen seviye gelmesini engelledi.  Sanayiden olumlu sonuç alınamaması ve  1929 ekonomik bunalımı devletçiliğe geçişin nedeni arasubda gösterilebilir.

  Ulaşım alanında da gelişmeler yaşandı. Yeni demir yolları yapıldı. Türkiye Demiryolları İşletmesi açıldı. Karayolları geliştirilmeye çalışıldı. Sağlık alanında da 1920 yılında Sağlık Bakanlığı açıldı. Devlet Hastaneleri açılarak bulaşıcı hastalıklarla savaşıldı.

  Sponsor Reklam

No comments yet.

Yorum Yaz

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
TOP