• Avrupada Kurulan Türk Devletleri

  Sponsor Reklam

  İslamiyet Öncesi Türk Tarihine Avrupada Kurulan Türk Devletleri ile devam ediyoruz. Kavimler göçüyle avrupa da bir bir çok Türk Devleti kuruldu.

  AVRUPA HUNLARI

  Kavimler göçünün ardından balamir tarafından Orta Avrupa da Macaristan kuruldu. Anadolu ‘ya akın yapan ilk Türk devletidir. En önemli hükümdarı Atilla ‘dır.

  AVARLAR

  Göktürk Devletine yenilen Avarlar avrupaya göç etmişler ve burada büyük bir devlet kurmuşlardır. Avarlar İstanbul ‘u kuşatan ilk Türk Devletidir.

  MACARLAR

  Bugünkü Macaristan ‘da kurulmuştur.  Hristiyanlığın Katolik Mezhebini benimsemişlerdir.

  BULGARLAR

  Tuna ve Volga bulgarları diye ikiye ayrılmışlardır.  Tuna Bulgarları Hristiyanlığın Ortodoks mezhebini benimsemişlerdir. Volga Bulgarlarını Kazan Türkleri oluşturmaktadır.

  TÜRGİŞLER

  Madeni parayı ilk kullanan Türk Devletidir. Uygurlardan sonra ilk yerleşik hayata geçen ikinci Türk Devletidir. Emevilere engel olarak Orta asyanın araplaşmasını engellemiştir.

  HAZARLAR

  Museviliği benimseyen ilk Türk Devletidir. Hazarlar Ticarette gelişme göstermişlerdir. Ücretli askerler kullanmışlardır.

  PEÇENEKLİLER

  Teşkilatlı bir devlet oluşturamamıştır.

  KIPÇAKLILAR

  Sarışın mavi gözlü bir ırktır.  Dede Korkut destanı bunlara aittir.

  OĞUZLAR

  En teşkilatlı Türk devletidir. Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Osmanlı gibi bir çok devletin oluşumunu sağlamışlardır.

  KIRGIZLAR

  Dünyanın en uzun destanı Manas Destanı bu döneme aittir. Moğol hakimiyetine giren ilk Türk Devletidir. Tomris Hatun diye hükümdarları vardır.

  KARLUKLAR

  İslamiyeti benimseyen ilk Türk Devletidir.

  İSKİTLER

  Tarihte bilinen ilk Türk boyudur. Avrupa ‘ya göç eden ilk Türk topluluğudur. Alpertunga ve Şu Destanları bu döneme aittir. Atı evcilleştiren ilk topluluktur.

  Kığ

  Sponsor Reklam

No comments yet.

Yorum Yaz

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
TOP