• Türkiye’de Sanayi Kollarının Dağılımı

  Sponsor Reklam

  Kpss ders notlarına Sanayi Kolları ile devam ediyoruz. Ülkemizde hemen hemen tüm sanayi kollarına rastlamak mümkün. Türkiye sanayi tesisleri;

  • Kuzeybatıda İstanbul, İzmit, Bursa, Sakarya
  • Batıda İzmir, Aydın, Denizli, Manisa
  • İç Kesimlerde Ankara, Eskişehir, Kayseri ve Konya
  • Güneyde Mersin Adana, İskenderun ve Gaziantep
  • Kuzeyde Zonguldak, Karabük Samsun,
  • Doğuda Erzurum, Elazığ ve Malatya’da bulunmaktadır.

  Türkiye’de Sanayi Kollarının Dağılımını bazı faktörler belirlemektedir. Bunlar sırasıyla şu şekildedir.

  Ham Madde: Sizinde bildiğiniz gibi ham maddeye yakınlık sanayi tesisleri bakımından çok önemlidir. Bazı ham maddeler uzak mesafelere götürmez. Yada maliyeti çok yüksektir.

  Ulaşım: Karadeniz ve Akdeniz ‘deki sıradağlar burada sanayinin gelişmesini olumsuz etkilemiştir. Ulaşım sanayinin gelişmesi için en önemli etkenlerden biridir.

  Enerji Faktörü: Kömürün uzak mesafelere taşıması maliyeti yükseltmektedir. Karabük ‘teki demir-çelik fabrikası Zonguldak’taki kömür madenlerine yakın bir yerde kurulmuştur.

  İklim: Sanayi iklimin iyi olduğu kıyı kesimlerde yoğunlaşmıştır. Doğu bölgeleri bu yüzden elverişsizdir.

  Pazar: Sanayi tesislerinin kurulması için pazarın mevcut olması gerekiyor.

  Sermaye ve İş Gücü: Sanayi tesisin açılması için bazı makinelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bunu karşılamak için sermayenin olması gerekir. Bunun için sanayi bölgelerinde yetişmiş insan gücünün olması şarttır.

  Sponsor Reklam

No comments yet.

Yorum Yaz

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
TOP