• Türkiye’de Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler

  Sponsor Reklam

  Türkiye’de Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler arasında doğal ve Beşeri – ekonomik  faktörüler bulunmaktadır. Bu konudan kpss sınavlarında sorunlar gelebiliyor. Doğal faktörler  arasında iklim şartları, yer şekilleri ve su kaynakları yer almaktadır. Yağışın bol olduğu yerlerde nufüs yoğunlaşmaktadır. Buna örnek olarak Ege bölgesi verilebilir. Yer şekilleri de nüfusu etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. Yer şekilleri ulaşımı dolayısı ile ekonomi etkiler.  Nüfus su kaynaklarının etrafında toplanmıştır.

  Beşeri ve ekonomik kaynaklar içerisinde sanayileşme,  tarım, madenler, turizm ve ulaşım yer almaktadır. Sanayileşmenin olduğu yerlerde nüfus yoğun olarak görünmektedir. Buna izmit örnek verilebilir.  Verimli toprakların olduğu yerlerde de nüfus yoğundur.  Çurukova, Bafra gibi.  Maden yataklarının olduğu yerler de nüfus yoğundur. Çünkü iş imkanı yüksek olduğundan insanlar buralarda yaşar.  Turizm ise sezonluk ya da kalıcı nüfusa neden olur.

  2011 KPSS Sorusu:

  Benzer topoğrafik ve klimatik özelliklere sahip olmasına karşın İstanbul kentinin nüfus yoğunluğu Çanakkale Kentinin 50 katıdır.

  Aşağıdaki etmenlerden hangisi Nüfus dağılışını en az etkiler?

  A-) Ulaşım kolaylığı  B-) Doğal Göllerin Varlığı
  C-) İklim Koşulları D-) İş İmkanları E-) Turizm Faaliyetleri

  Cevap: Konumuzu anladıysanız hemen doğru cevap gözünüze ilişmiştir. Doğal Göllerin Varlığı nüfus dağılışında önemli değildir.

  2005 Kpss Sorusu

  Türkiye’nin coğrafi bölgelerinin nüfus yoğunluklarının birbirinden farklı olmasında aşağıdakilerden hangisinin diğerlerinden daha az etkili olduğu savunulabilir?

  A) Doğal bitki örtüsünün
  B) Yüzey Şekillerinin
  C) İklim koşullarının
  D) Endüstri kuruluşlarının
  E) Coğrafi Konumlarının

  Cevap: Doğal bitki örtüsü nüfus dağılışını etkilememiştir.

  2003 Kpss Sorusu:

  Aşağıda verilen akarsularımızdan hangisinin geçtiği bölgelerin yerleşim ve endüstrileşmesi dikkate alındığında kirlilik oranının en az olması beklenir?

  A)Kızılırmak B)Sakarya Nehri C)Susurlul Çayı
  D-)Aras Nehri E)Menderes Nehri

  Cevap : Aras Nehri. Doğu Anadoludan geçtiği için kirlilik oranı azdır.

  Sponsor Reklam

 • tuğçe
  Çarşamba, Ekim 17th, 2012 at 19:20 | #1

  çok yardımcı olduuuuuuuu

 • ömer yakup
  Çarşamba, Aralık 11th, 2013 at 19:58 | #2

  çok yardımcı olduuuuuuuuuuuuuuu

Yorum Yaz

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
TOP