• Türkiye Toprak Çeşitleri

  Sponsor Reklam

  Türkiye’de toprak çeşitleri yerli ve taşınmış toprak olmak üzere 2 gruba ayrılmaktadır.  Bu coğrafya dersimize yerli toprak çeşitleri ile başlıyalım.

  Yerli Topraklar

  Laterit Topraklar: Rengi demir oksit nedeniyle kırmızımsı olan topraklardır. Tarım için elverişsiz toprak çeşitidir. Bu topraklar Doğu karadeniz bölgesinde görünmektedir.

  Kahverengi Orman Toprakları :  Geniş yapraklı ormanların bulunduğu yerlerde yaygındır. Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu ‘nun batı kesiminde bu topraklar görünmektedir.

  Terra Rossa Topraklar: Bu toprakların rengi kırmızıdır.  Akdeniz ikliminin yaygın olduğu bölgelerde görünmektedir.  Bu topraklar sulama ile verilmli hale gelir.

  Podzol Topraklar:  Bu topraklara batı karadeniz kıyılarında rastlanmaktadır.  Yıkanmış olduğundan mineral bakımından fakir bir toprak çeşitidir.

  Tundra Toprakları: Türkiye de bu toprak çeşiti görünmemektedir. Bu nedenle sorularda bu şık sıklıkla verilerek şaşırtma yapılabilir.

  Çöl Toprakları: Türkiye de çöl toprakları bulunmamaktadır.

  Kastane Rengi Topraklar: Doğu Anadolu, İç Batı Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bu topraklara rastlanmaktadır.

  Çernezyomlar: Erzurum ve kars platolarında görünen toprak çeşitidir. Dünyanın en verimli toprakları arasında bulunmaktadır.

  Taşınmış Topraklar

  Akarsu, buzul ya da rüzgar nedeyle taşıdıkları malzemeler ile oluşan toprak çeşitidir. Mineral bakımından zengin toprak çeşitidir. Akarsuların taşıdıkları eğimin azaldığı bölgelerde oluşanlara alüvyal, Rüzgarların biriktirdiği topraklara lös ve Buzulların taşıyıp biriktirdiği topraklara moren adı verilir.

  2005 Kpss Sorusu:

  İklimler göz önüne aldığında aşağıda verilen bölgelerin hangisinde nemli bölge topraklarının görünmesi beklenir?

  A-) Orta Fırat   B-) Orta Kızılırmak C-) Ege D-) Doğu Karadeniz E-) Batı Karadeniz

  Çözüm: Doğru cevap doğu karadeniz . Bunun nedeni en çok yağış alan bölge doğu karadenizdir.

   

  Sponsor Reklam

No comments yet.

Yorum Yaz

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
TOP