• Yabancı Okullar Sorunu

  Kpss ders notlarımıza tarih dersinde 1923-1930 seneleri arasında gelişen yabancı okullar sorunu ile devam ediyoruz.  Kpss sınavlarında Dış Politika ‘dan sorular gelebiliyor. Lozan Antlaşmasına göre yabancı okullar Türk Kanunlarına tabi olacaktır.  Tevhid-i tedrisat kanunu ile bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlandı. Tevrid-i tedrisat kanununa göre;

  • Yabancı okullarda en az 1 idareci Türk olması gerekiyor.
  • Tarih, Coğrafya ve Türkçe derslerine Türk öğretmenler girecek.
  • Misyonerlik faaliyetlerinde bulunulmayacaktır.

  Yukarıdaki kuralları kabul etmeyen bir çok yabancı okul kapatılmıştır. Yukarıdaki maddeleri kabul etmemelerinin en büyük nedeni Osmanlı Devleti sırasında hiç bir kanuna tabi tutulmamamış olmalarındandır.

 • Durum Zarfları Konu Anlatımı

  Kpss ders notlarımıza Durum Zarfları Konu Anlatımı ile devam ediyorum. Bu Türkçe dersimizde dil bilgisi konularından durum zarfı konusunu işleyeceğiz. Fiilin durumunu belirten sözcüklere durum zarfı denir. Daha açık bir şekilde anlatmak gerekirse fiilin nasıl yapıldığını bildiren sözcüklerdir. Fiile sorulan “nasıl” sorusuna cevap verir. Konuyu daha iyi anlamanız için bir kaç örnek verelim.

  Yavaş yavaş yürüyeceksin bu yolu.
  Sensiz yaşayabilmerem.

  Kpss sınavlarında Durum Zarfları biraz aldatmacı olarak sorulur. Bu eleyici bir soru olabilir. Örneğin;

  Büyük insanlar her zaman büyük düşünür.

 • 1923 – 1945 Dönemi Dış Politika

  Kpss ders notlarımı 1923 – 1945 Dönemi Dış Politika adlı Tarih dersi ile devam ediyoruz.  Dış Politika ” Yurta Barış, Dünya da Barış” anlayışı üzerine kurulmuştur.  Bu tarihler arasında Lozan Antlaşması‘nın sağladığı düzen sürdürülmesi ve sorunların çözülmesi konuları işlenecektir. Kpss sınavlarında bu kısımdan sorular gelebilir.  1923 – 1930 Dönemi Dış Politika ‘da işleyeceğimiz konular şu şekilde sıralanacak;

  • Yabancı Okullar Sorunu
  • Irak Sınırı
  • Nüfus Mübadelesi
  • Kellog-Briand Paktına Üyelik

  Yukarıdaki maddeler Lozan Antlaşması sonrası ortaya çıkan konular. Bundan sonraki tarih derslerimizde bu maddeleri irdeleyeceğiz. 1930 – 1939 Döneminin Dış Politikasında ;

  Devamını oku

 • Kurallı Birleşik Fiiller

  Kpss ders notlarımıza Türkçe dersinde Kurallı Birleşi Fiiller konu başlığı ile devam ediyoruz. Kpss sınavlarında Türkçe kısmında otuza yakın soru bulunmaktadır. Bu bölümden soru kaçırmanız diğer yarışmacılardan sizi geride kalmanız alamına gelebilir.  Kurallı Birleşik Fiiller 4 ayrılır. Bunlar;

  1- Yeterlilik Fiili: Fiil + – E+ -bil şeklinde yapılmaktadır. Örnek

  Murat sınava geç kalabilir (olasılık)

  2- Tezlik Fiili :  Fiil + – İ+ -ver ya da Fiil + – İ+ -gel şekilden yapılır. Örnek;

  Birden karşıma çıkıverdi

  3- Süreklilik FiiliFiil + – E+ -kal, dur, gel şeklinde yapılır. Örnek;

  Yorgunluktan oturduğu yerde uyuyakalmıştı.

  4- Yaklaşma Fiili :  Fiil + – E+ -yaz şeklinde yapılmaktadır.

  Sınav notlarını öğrenince heyecandan  öleyazdı.

 • Devrimcilik (İnkilapçılık) İlkesi

  Kpss ders notlarımıza Devrimcilik (İnkilapçılık) İlkesi ile tarih derslerimize devam ediyoruz. Kpss sınavlarının genelinde inkilaplardan birisi verilerek bunun hangi ilke ile bağdaştığı sorulmaktadır.  Bu soruyu çözmeniz için de Atatürk İnkilap ve Devrimleri ve ilkeler konusunu iyi bilmeniz ve yorum yapmanız gerekiyor.  Devrimcilik ilkesinde batılılaşma, ilerlemek, kendini yenilemek ve çağdaşlaşmak amaçlanır. Atatürk inkilap ve devrimleri arasından Devrimcilik (İnkilapçılık) İlkesi ile bağdaşan maddeler;

  • Latin Harfinin Kabulü
  • Saat ve Takvim alanındaki değişmeler
  • Hafta sonu tatilinin Cumadan Pazara alınması gibi.
 • Açı Kenar Bağlantıları Özel Kurallar

  Kpss ders notları sitemizin bu günkü Geometri dersinde sizlerle Açı Kenar Bağlantıları Özel Kurallar konusunu öğreneceğiz. Bazı geometri soruları Açı Kenar Bağlantıları dersinde verdiğimiz kurallar ile çözülmeyebilir. O sorularda bu kuralları uygulamalısınız.  Kpss sınavlarından geometri ile 4-5 soru matematik kısmında yer alabiliryor. Özel kuralları hemen vermeye başlıyalım;

  1 – Açı Kenar Bağlantıları Özel Kural 1

  Acı Kenar Özellikleri Kural 1

  Örnek;

  Açı kenar Özellikleri Örnek Soru: Yandaki geometrik şekilde a nedir ?Çözüm:  Özelliğimizi kullanarak sorunun cevabını bulabilirsiniz.

  Devamını oku

 • Fiil Çatısı Konu Anlatımı

  Türkçe derslerimize Fiil Çatısı Konu Anlatımı ile devam ediyoruz. Kpss sınavlarında tam olarak böyle bir soru gelmiyor. Fakat bu konuyu bilmezseniz paralelinde bir soru kaçırma olasılığınız olabilir.  Fiillerin öznelerine ve nesnelerine göre incelemesine Fiil Çatısı adı verilmektedir. Nesnelerine ve Öznelerine göre olmak üzere fiil çatıları 2 gruba ayrılır.

  Nesnelerine Göre Fiil Çatısı

  •  Geçişli Fiil :  Nesne alabilen “neyi,kimi,ne” sorularına cevap veren fiillerdir. Örnek;
   Defterimi sıranın altında unuttumYukarıdaki cümledeki fiil olan unuttuma neyi soru sorulduğunda nesneyi verir.
  • Geçişsiz Fiil :  Nesne alamayan “neyi,kimi,ne” sorularına cevap veremeyen  fiillerdir. Örnek;
   Sabaha kadar aralıksız uyumuş
  • Oldurgan Fiil :  Geçişsiz fiillerin “-r,-ar,-er,-t-dır” eklerinden birini alarak geçişli hale gelmesine denir . Örnek;

   Gülmek >dür>güldürmek

  • Ettirgen Fiil :  Geçişli fiillerin “-r,-ar,-er,-t-dır” eklerinden birini alarak geçişlilik derecesini yükseltmesiyle oluşan fiillerdir.

   Düşünmek>dür>düşündürmek

  Devamını oku

 • Devletçilik İlkesi

  Kpss ders notlarımıza Devletçilik İlkesi ile tarih derslerimize devam ediyoruz. Kpss sınavlarının genelinde inkilaplardan birisi verilerek bunun hangi ilke ile bağdaştığı soruluyor.  Bu soruyu çözmeniz için de Atatürk İnkilap ve Devrimleri ve ilkeler konusunu iyi bilmeniz gerekiyor.  Yeni Türk devletinin 1930 yılından sonraki kalkınma modeli Devletçilik ilkesidir. Devletçilik İlkesi özel sektörü tamamen red etmez. Atatürk inkilap ve devrimleri arasından devletçilik ile bağdaşan maddeler;

  • Merkez Bankasının kurulması
  • Sümerbankın kurulması
  • Kitlerin kurulması
  • Karabük Demir Çelik Fabrikasının kurulması
  • Paşabahçe Cam, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Eti Bank, Et ve Balık Kurumu gibi kuruluşların açılması
  • Teşvik Sanayi Kanunu
  • İzmir İktisat Kongresi
 • Fiilimsi (Eylemsi) Konu Anlatımı

  Kpss Ders Notları sitemizin bu günkü Türkçe dersinde Fiilimsi (Eylemsi) Konu Anlatımı dersini sizlerle öğreneceğiz. Eylemsiler türemiş sözcüklerdir. Cümle içinde isim, sıfat, zarf görevleriyle kullanılabilir.  Filimsiler isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiil olmak üzere 3 ayrılır.

  1- İsim Fiil (mastar)

  Fiil köklerine getirilen -ma, -ış, -mak ekleriyle isim fiil yapılır.  İsim fiillerin olumsuzlar ise -ma/me eklerinin gelmesiyle yapılabilir.

  2- Sıfat Fiil (ortaç)

  Fiil köklerine getirilen -an, -ası, -mez, -ar, -dik,-ecek,-miş ekleriyle sıfat fiil yapılır.  Sıfat fiil eklerini alan bazı sözcükler kalıplaşarak isim halini alabilir.  Örnek dolmuş kelimesi isimleşmiştir.

  Devamını oku

 • Laiklik İlkesi

  Kpss ders notlarına Tarih dersinde Laiklik İlkesi ile devam ediyoruz. Kpss sınavlarında inkilap ve derimlerden biri verilerek hangi ilke ile bağdaştığı şeklinde sorular geliyor.  Devlettin türlü inanç karşısında tarafsız olarak durması gerekiyor. Laiklik İlkesi ile devletin resmi dini olmadığı ifade edilir.  Laiklik İlkesi ile aşağıdaki inkilap ve devrimler bağdaştırılabilir.

TOP