• Balkan Antantı

  Kpss ders notları sitemizin bu günkü dış politika adlı tarih dersinde 1930-1939 seneleri arasında meydana gelen Balkan Antantı süreci ile devam ediyoruz.  Balkan Antantı 9 Şubat 1934 senesinde yapılmıştır. İtalya ve Almaya’nın Balkanlardaki politikalarına karşı Türkiye öncülüğünde Yunanistan, Yugoslavya, Romanya’nın katılımlarıyla kurulmuştur.

  Bulgaristan bu antlaşmadan uzak durmuştur. Bunun nedeni topraklarını genişletme cabaları içerisinde olmasıdır.  Arnavutluk’ta bu paktın dışında kalmıştır. Yapılan antlaşmaya göre bu dört ülkeyenin (Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya) her hangi birisine bir saldırı düzenlenirse hep birlikte karşı konulacaktır.

 • Kesinlik Zarfları Konu Anlatımı

  Kpss ders notlarımıza Kesinlik Zarfları Konu Anlatımı ile devam ediyoruz. Bu Türkçe dersimizde dil bilgisi konularından Kesinlik Zarfları konusunu işleyeceğiz. Fiillerin ve fiilimsilerin yapılışına kesinlik anlamı katan zarflara verilen isimdir. Başlıca kesinlik zarfları arasında şunlar bulunmaktadır: Elbet, şüphesiz, ne olursa olsun, elbette, mutlaka, kuşkusuz, eninde sonunda, er geç, hiç, asla, hiç mi hiç. Konuyu daha iyi anlamanız için Kesinlik zarflarına örnekler verelim.

  Bir gün mutlaka görüşeceğiz.

  Ben seni hiç sevmedim ki…

 • Milletler Cemiyetine Üyelik

  Kpss ders notları sitemizin bu günkü dış politika adlı tarih dersinde 1930-1939 seneleri arasında meydana gelen Milletler Cemiyetine Üyelik süreci ile devam ediyoruz. Kpss sınavında dış politika konusunda sorular gelebiliyor. Milletler cemiyeti wilson ilkelerine dayanarak kurulmuştur.  Cemiyet yeni bir Dünya Savaşını engellemek için kurulmuştur.  ABD ülkesinin cemiyetten ayrılması cemiyetin zayıflamasına neden olmuştur.

  2 ‘inci Dünya Savaşı sırasında çalışmalarını durdurmuştur. Türkiye Dünya barışını sağlamak amacı ile Milletler Cemiyetine 1932 senesinde üye olmuştur.  Türkiye’yi yunanistan önermiş ve ispanya gruba davet etmiştir.

 • Derecelendirme Zarfları Konu Anlatımı

  Kpss ders notlarımıza Derecelendirme Zarfları Konu Anlatımı ile devam ediyoruz. Bu Türkçe dersimizde dil bilgisi konularından Derecelendirme Zarfları konusunu işleyeceğiz. Derece bildiren kelimelere derecelendirme zarfı denir. Konuyu daha iyi anlamanız için derecelendirme zarflarına örnekler verelim.

  En güzel okul
  Daha güzel okul
  Çok güzel okul
  Ne güzerl okul

  Görüldüğü üzere yukarıdaki örnek cümlelerde derecelendirme yapılmıştır. Kpss sınavlarında bu tam bir soru olarak karşımıza çıkmasada bilmenizde fayda bulunmaktadır.

   

 • Kellog-Briand Paktı

  Kpss ders notları sitemizin dış politika konusunda konu başlışının adı Kellog-Briand Paktı. Kellog-Briand Paktı Lozan Antlaşmasından sonra 27 Ağutstos 1928 senesinde gün yüzüne çıkmıştır. Kpss sınavlarında dış politika konusunda büyük bir ihtimal sorular karşımıza çıkıyor. Bunun için konular hakkında fikrinizin olması önemli.

  Kellog-Briand Paktı savaşı yasaklayan Fransız ve ABD Dışişleri Bakanlarının ismini taşımaktadır. Birleşmiş Devletler öncesi barışı korumak amacıyla çıkarılmış en önemli unsur olarak gösterilmektedir. Özellikle savaş suçları konusunda koyduğu ilkeler savaş mahkemelerinin kurulmasını sağlamıştır. Türkiye 1929 senesinde bu pakta üye olmıştur.

 • Yer – Yön Zarfları Konu Anlatımı

  Kpss ders notlarımıza Yer – Yön Zarfları Konu Anlatımı ile devam ediyoruz. Bu Türkçe dersimizde dil bilgisi konularından Yer – Yön Zarfları konusunu işleyeceğiz. Fiilin yöneldiği yeri bildiren sözcüklere yön zarfı denir. Yer – Yön Zarfları “nereye” sorusuna cevap verir. Başlıca yer yön zarfları “ileri, geri, beri, doğru, içeri, dışarı, aşağı, yukarı.” Konuyu daha iyi anlamanız için örnekler verelim.

  Atılan ok geri dönmez
  Katılımcıları çoğu toplantı salonun içerisindeydi

 • Nüfus Mübadelesi

  Kpss ders notları sitemizin bu gündeki dersinde Lozan Antlaşması ‘ndan sonra doğan sorunlar ile tarih derslerine devam ediyoruz.  Kpss sınavlarında dış politaka ‘dan sorular karşımıza çıkabiliyor. Bu konular hakkında fikrinizin olması bu yüzden önem arz ediyor. Nüfus Mübadelesi yani değişimi 10 haziran 1930 yılında tarihteki yerini almıştır.

  • Lozan Antlaşması ‘na göre Türkiye ile Yunanistan arasında nüfus değişimi yapılacaktır. İstanbul, Gökçeada, Bozcaada Rumları ile Batı Trakya Türkleri değişim dışında kalacaktır.
  • Yunanistan’ın İstanbul’da daha fazla rum bırakması sonucu nüfus mübadelesi sonuçsuz kalmıştır.
  • 1930 senesinde Venizelos’un Türkiye’yi ziyaretiyle sorun çözülmüş 1954 yılına kadar barış süreci yaşanmıştır.
  • 1954 senesinde ise Kıbrıs sorununun ortaya çıkması ile barış dönemi bitmiştir.
 • Azlık – Çokluk (Miktar) Zarfları Konu Anlatımı

  Kpss ders notlarımıza Azlık – Çokluk (Miktar) Zarfları Konu Anlatımı ile devam ediyoruz. Bu Türkçe dersimizde dil bilgisi konularından Azlık – Çokluk (Miktar) Zarfları konusunu işleyeceğiz. Fiilin, zarfın mikatarını belirten sözçüklere Azlık – Çokluk (Miktar) Zarfları denir. Azlık – Çokluk (Miktar) Zarfları “ne kadar” sorusuna cevap verir. Konuyu daha iyi anlamanız için örnekler verelim.

  Çok konuşan boş konuşur.
  En güzel kadın
  Çok güzel bir kadın

  Yukarıdaki altı çizili sözcükler genel itibari ile miktar belirtmektedir. Kpss sınavlarında bular bütün bir soru olmasa diğer soruları çözmede işinize yarıyacaktır.

 • Irak Sınırı – Musul Sorunu

  Kpss ders notlarımıza tarih dersinde 1923-1930 seneleri arasında gelişen Irak Sınırı – Musul Sorunu ile devam ediyoruz.  Kpss sınavlarında Dış Politika ‘dan sorular gelebiliyor.  Ankara Antlaşması ile 1926 Musul’u kaybediyoruz ve Hakkari sınırımız genişliyordu. Musul kaybedilmesinde içerideki isyanların bastırılması için ordunun oraya kaydırılması büyük rol oynadı.  Lozan antlaşmasına göre Irak Sınırı – Musul Sorunu;

  • Lozan’da Irak Sınırının belirlenmesinde Türk – İngiliz görüşmelerine bırakılmış
  • Irak’ta Manda yönetimini kuran İngilizler zengin petrol yataklarına sahip Musul’un Türkiye’ye verilmesine şiddetle karşı çıkıyordu.
  • Türk-İngiliz görüşmelerinden bir sonuç alınamayınca son kararın Milletler Cemiyetinin verilmesi istendi. Musul Irak ‘a verildi.

  Ankara Antlaşması
  Devamını oku

 • Zaman Zarfları Konu Anlatımı

  Kpss ders notlarımıza Zaman Zarfları Konu Anlatımı ile devam ediyoruz. Bu Türkçe dersimizde dil bilgisi konularından zaman zarfı konusunu işleyeceğiz. Fiilin ne zaman yapıldığını belirten sözcüklere zaman zarfı denir.  Fiile sorulan “ne zaman” sorusuna cevap verir.Başlıca zaman zarfları; “dün, bugün, yarın, şimdi, gece, gündüz, güpegündüz, gündüz gözüne, haftaya, önceki gün, akşam, sabah, akşamleyin, sabahleyin, az önce, geç, iki gün, iki saat, on dakika, iki günde, iki saatte, uzun süre, uzun zaman, biz gelmeden, demin, henüz, hâlâ, daha, gene, yine, artık, sonra, evvelâ, daima, hep, henüz, hemen, geceleri, sabahları, önceden, ayda bir, buraya gelmeden, anlatırken, yaşarken” . Konuyu daha iyi anlamanız için bir kaç örnek verelim.

  Kasımda aşk başkadır.
  İstanbul’a altı saatte varırız.

TOP