• Koşul Sonuç İlişkisi Konu Anlatımı

  Kpss ders notlarımıza Türkçe dersinde Koşul Sonuç ilişkisi ile devam ediyoruz.  Kpss sınavlarında cümlede anlam konusunda bir kaç tane soru karşımıza çıkıyor. Konuları iyi kavramanız soruları hızlı bir şekilde çözmenize yardımcı olacaktır. Bir olgunun gerçekleşebilmesi için başka bir olgunun gerçekleşmesi zorunluluğuna “koşul sonuç ilişkisi” adı verilir. Konuyu daha iyi anlamanız için bir kaç örnek verelim;

  Yarın erken gelirsen oraya birlikte gideriz.

  Koşul sonuç ilişkisi bazen farklı sözcük ve eklerle oluşabilmektedir. Örnek;

  Çalıştın mı başarırsın.

   

 • Sıfatların Pekiştirilmesi Konu Anlatımı

  Kpss ders notlarımıza Türkçe dersinde Sıfatlar konusunun altında bulunan Sıfatların Pekiştirilmesi ders anlatımı ile devam ediyoruz. Sıfatların anlamlarının kuvvetlendirilmesine, güçlendirilmesine sıfatlarda pekiştirme adı verilir. “m, p, r, s” sesleri niteleme sıfatlarının sonuna gelerek pekiştirme işlemini yapar. Örnek olarak ;

  mas-mavi gökyüzü

  “mi” soru edatıylada Sıfatların Pekiştirilmesi işlemi yapılabilir. Buna örnek olarak;

  sıcak mı sıcak bir yaz.
  Devamını oku

 • 2.Dünya Savaşının Nedenleri ve Sonuçları

  Kpss ders notları sitemizin bu günkü tarih dersinde 2. Dünya savaşı Nedenleri , savaşın gelişimi ve Sonuçları adlı dış politika konusunu işleyeceğiz. 2.Dünya Savaşı 1939-1945 seneleri arasında olmuştur. 2.Dünya Savaşı Nedenleri arasında şu maddeler bulunmaktadır;

  • 1. Dünya Savaşı sonrası yapılan ağır koşullu antlaşmalar,
  • Almanların Versay Antlaşmasına uymaması ve Almanya da Nazizm hakim olması,
  • Emperyalist güçler arasında büyüyen rekabet savaşın nedenleri arasındadır.

  2.Dünya Savaşı sırasında gruplar 2 ayrıldı. Mihver devletleri arasında Almanya, İtalya, Japonya bulunmaktayken Müttefik devletler arasında İngiltere, Fransa, ABD, SSCB bulunmaktaydı. 2.Dünya Savaşı Almanya’nın Polonya’yı işgal etmesiyle başladı. Hızını alan Almanya Fransa ve Belçika başta olmak üzere bütün balkan devletlerini işgal etti. Almanların sıradaki ülkesi Rusya idi. Fakat hava koşulları Almanları hüsrana uğrattı. Türkiye durum böyleyken savaştan uzatta durmaya çalışıyordu.  Müttefik devletler Adana ve Kahire ‘de Türkleri yanına çekmek için görüşmeler de bulundu.  23 Şubat 1945 tarihi geldiğinde ise Türkiye Kağıt üzerinde savaşa dahil oldu.   2. Dünya Savaşının sonuçları;

  Devamını oku

 • Adlaşmış Sıfatlar Konu Anlatımı

  Kpss ders notlarımıza Türkçe dersinde Sıfatlar konusunun altında bulunan Adlaşmış Sıfatlar ders anlatımı ile devam ediyoruz. Kpss sınavlarında Türkçe kısmındaki konuları kavramanız soruları çözmekte sizleri hızlandıracaktır. Sıfat tamlamalarında tamlanana durumundaki ad düşerse veya sıfat adın aldığı ekler alırsa sıfat olma özelliğini yitirir. Buna sıfatın adlaşması (adlaşmış sıfat) adı verilir. Daha iyi anlamanız için bir kaç örnek verelim.

  Sabahtan uğradım ben bir güzele.
  Onun gözü hep yükseklerdeydi.

 • Hatay’ın Anavatana’ a Katılması Konu Anlatımı

  Kpss ders notları sitemizin bu günkü dış politika adlı tarih dersinde 1930-1939 seneleri arasında meydana gelen Hatay’ın Anavatana’ a Katılması süreci ile devam ediyoruz.  Hatay’ın Anavatana’ a Katılması 1939 senesinde gerçekleşmiştir. 1921 senesinde Ankara Antlaşması ile Hatay’daki Türklerin hakları güvence altına alınmıştır. 1936 senesinde Fransa ikinci dünya savaşı tehlikesini göz önünde bulundurarak Suriye’den çekilir ve Suriye Hatay’ı sahiplenir.

  Türkiye bu durum üzerine Milletler Cemiyetine başvurur ve halk oylaması yapılmasını ister. 1938 senesinde halk oylamasını Türkler kazanır. Hatay Türk Devleti kurulur. 1939 ‘da Hatay Meclisi Türkiye’ye katılma kararı alır.

 • Belirtme Sıfatları Konu Anlatımı

  Kpss ders notlarımıza Türkçe dersinde Sıfatlar konusunun altında bulunan Belirtme Sıfatları ile devam ediyoruz.  Belirtme sıfatlarını dört grupta inceleyebiliriz. Bunlar;

  1. İşaret Sıfatları : Varlıkları işaret yoluyla belirtirler . İşaret sıfatın örnek olarak aşağıdaki cümleler verilebilir.
   Bu şehir. Öteki dünya.
  2. Soru Sıfatları :  Varlıkarı soru yoluyla belirten sıfatlardır. Soru  Sıfatlarına örnek olarak aşağıdaki cümleler verilebilir.
   Hangi şehir? Nasıl bir varlık ? Kaç sene?
  3. Belgisiz Sıfat: Varlıkları belli belirsiz belirten sıfatlardır. Belgisiz Sıfatlara örnek olarak aşağıdaki cümleler verilebilir.
   Birçok yıl . Tüm sinekler.
  4. Sayı Sıfatları: Varlıkların sayılarını belirten sıfatlardır. Sayı Sıfatlarına örnek olarak aşağıdaki cümleler verilebilir.
   Kırk Katır.  İkinci Bahar.
 • Montrö Boğazlar Sözleşmesi

  Kpss ders notları sitemizin bu günkü dış politika adlı tarih dersinde 1930-1939 seneleri arasında meydana gelen Montrö Boğazlar Sözleşmesi süreci ile devam ediyoruz.  Montrö Boğazlar Sözleşmesi 20 Temmuz 1936 senesinde imzalanmıştır. Dünyada meydana gelen olaylar Lozan Boğazlar sözleşmesinin yenilenmesine zemin hazırlamıştır. İtalya ve Almanya’nın saldırgan politakısına karşı Montrö Boğazlar Sözleşmesi imzalanması şart olmuştur. Montrö Boğazlar Sözleşmesi göre;

  Devamını oku

 • Niteleme Sıfatları Konu Anlatımı

  Kpss ders notlarımıza Türkçe dersinde Sıfatlar konusunun altında bulunan Niteleme Sıfatları ile devam ediyoruz. Tam bir soru şeklinde gelmese bu konuyu bilmeniz kpss sınavlarında soruları çözmekte sizlere yardımcı olacaktır. Varlıkların durumlarını, renklerini, şekillerini belirten sıfatlara niteleme sıfatı denir. Niteleme sıfatını bulmak için isme nasıl sorunu sormanız gerekiyor. Daha iyi anlamanız için bir kaç örnek verelim.

  Küçük ayı
  Siyah inci
  Kurt adam

  Yukarıdaki altı çizili isimlere nasıl sorunusu sorduğumuz zaman niteleme sıfatlarını bulabiliriz.

 • Sadabad Paktı

  Kpss ders notları sitemizin bu günkü dış politika adlı tarih dersinde 1930-1939 seneleri arasında meydana gelen Sadabad Paktı süreci ile devam ediyoruz. Sadabad Paktı 8 Temmuz 1937 senesinde yapılmıştır. İtalya’nın Ortadoğuda yayılmacı politikası nedeniyle Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasından yapılan bir paktır.

  Suriye ve Mısır bu pakta katılmamıştır. İkinci Dünya Savaşı’nın çıkmasıyla pakt sağılmıştır. Sadabad Paktı daha sonra Bağdat Paktına sonra da Cento’ya dönüşmüştür.

 • Soru Zarfları Konu Anlatımı

  Kpss ders notlarımıza Soru Zarfları Konu Anlatımı ile devam ediyoruz. Bu Türkçe dersimizde dil bilgisi konularından Soru Zarfları konusunu işleyeceğiz. Eylemin anlamını soru yoluyla belirten zarflardır. Başlıca Soru Zarfları arasında şunlar bulunmaktadır: ne zaman, niçin, neden, niye. Konuyu daha iyi anlamanız için Soru zarflarına örnekler verelim.

  Ne zaman hayallerimiz gerçekleşecek?
  Ne kadar hızlı yürüyor
  O nasıl konuşuyor öyle

TOP