• Türk Göçleri

  Türk tarihi çin ve bizans kaynaklarında yazıldığı kadarıyla bilinmektedir.  M.Ö 200 yıllarda Orta Asya da başlamış ve İslamiyetin kabulü ile farklı bir boyuta gelmiştir. Tarihsel süreçte Türk adı farklı anlamlara gelmektedir. Örneğim çinlilere göre Migfer, Kaşkarlı Mahmut da göre Olgunluk Çağı anlamlarına gelmiştir. Türk Göçlerinin temel nedenleri 3 ana grupta inceleyebiliriz.

  Coğrafi Nedenler:

  • İklim dengesizliği
  • Kuraklık
  • Otlak Yetersizliği

  Sosyal ve Ekonomik Nedenler:

  • Nüfus artışı
  • Salgın Hayvan Hastalıkları

  Siyasi Nedenler:

  • Boylar arası mücadele
  • Bağımsızlık Anlayaşı
  • Çin ve Moğol Baskıları

  Türk Göçleri doğu,batı,kuzey ve güney yönünde gerçekleşmiştir. En yaygın olanı batı yönü yani Avrupa yönüne olanıdır. Türk Göçlerinin Sonuçları;

  • Göçlerin gerçekleşmesiyle Avrupa da Türk Devletleri Kuruldu
  • Bu göçler Kavimler Göçüne sebep oldu
  • Yapılan göçler ile o bölgelerde kültürel etkileşmeler yaşandı.
  • Çin yönüne yapılan göçler Türklerin çin nüfusu içerisinde asimile olmasına neden oldu
 • Türkiye’nin İklimini Etkileyen Faktörler

  Coğrafta dersimize Türkiye’nin İklimini Etkileyen Faktörler ile başlıyoruz. Türkiye’nin iklimini etkileyen faktörlerin başında Matematiki konumun İklim üzerindeki etkileri yer almaktadır. Bunları maddeler halinde inceleyelim

  • Türkiye orta kuşakta olduğu için 4 mevsimi de yaşayan bir ülkedir.
  • Kuzey Yarım kürede orta kuşağın güneyinde yer alması sebebiyle de Akdeniz iklim kuşağında bulunur.
  • Güneyden gelen sıcak hava kütlelerinin etkisinde kalır. Bunu hep birlikte hissediyoruz.
  • Kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığın bir nebze düşmesini sağlar.
  • Yazın büyük bir bülümde kurallık baş gösterir.
  • Dağların güney yamaçlarında bakı olduğu için biraz daha sıcaktır.

  Türkiye’nin  İklimini etkiliyen bir diğer faktör ise Özel Konumudur. Şimdide Özel Konumun İklim üzerindeki etkilerini maddeler halinde inceleyelim.

  Devamını oku

TOP