• Anlam Belirsizliğinden Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları

  Kpss ders notlarımıza Türkçe dersinde Anlatım Bozuklukları kategorimizin alt konusu olan Anlam Belirsizliğinden Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları ile devam ediyoruz. Anlatım Bozuklukları kpss sınavlarında karşımıza soru olarak çıkıyor. Konuyu daha iyi anlamanız Anlam Belirsizliğinden Kaynaklanan Anlatım Bozukluklarına bir kaç tane örnek cümle verelim;

  İhtiyar doktora doğru konuştu. ( İhtiyar doktora kelimelerinde Anlam Belirsizliğinden Kaynaklanan Anlatım Bozukluğu vardır.)

  Törende ikisi öğretmen yirmi beş öğrenci vardı. ( ikisi öğretmen yirmi beş öğrenci kelimelerinde Anlam Belirsizliğinden Kaynaklanan Anlatım Bozukluğu vardır.)

 • Anlatım Yollarına Göre Cümleler Konu Anlatımı

  Kpss ders notlarımıza Türkçe dersinde Cümlede Anlam dersinin alt konusu olan Anlatım Yollarına Göre Cümleler Konu Anlatımı ile devam ediyoruz.  Her iletinin kendine özgü 1 anlatım yolu bulunmaktadır.  Yazan veya söyleyen kişi bu yollardan birine başvurarak anlatımını etkili kılmaya çalışır.

  1.  Doğrudan Anlatım: Başkasına ait 1 söz, ihç değiştirilmeden  dedi, demiş, diyor gibi ana yargıya bağlanarak aktarılıyorsa veya kendi yargımız söz konusuysa buna doğrudan anlatım denir.

   Hiçbir başarı tesadüf değildir.

  2. Dolaylı Anlatım :  Başkasına ait bir söz söyleyenin kendi cümlesiyle aktarılır.

   Öğretmen hiçbir başarının tesadüf olmadığını söyledi.

  3.  Nesnel ve Öznel Anlatım :  Doğrulanabilir olan anlatıma nesnel anlatım denir. Nesnel anlatım objektif, tarafsız, ve kanıtlabilirdir. Bunun tersine de öznel anlatım denir. Öznel Anlatım taraflı, yorum içeren ve kanıtlanamayandır.

   

 • Kalıplaşmış Anlamlarına Göre Cümleler

  Kpss ders notlarımıza Türkçe dersinde Cümlede Anlam dersinin alt konusu olan Kalıplaşmış Anlamlarına Göre Cümleler ile devam ediyoruz. Kimi cümleler, sözcükler aracılığıyla iletilen anlamın dışında ikinci bir anlam daha içerir. Söyleyişten veya söz dizimlerinden kaynaklanan bu anlamına kalıplaşmış anlam adı denir.

  Yadsıma (inkar): Yaptıklarını reddetme veya yapmadığı 1 elemi kabul etmeme. Örnek;

  Ben mi söylemişim bütün bu sözleri!

  Gerçekleşmeyen Beklenti : sanmıştım, düşünmüştüm ve ummuştum gibi kelimeler. Örnek;

  Bu yıl sınıfını geçer sanıyorduk.

  Eleştiri:  Bir yapıtın veya kişini olumlu ya da olumsuz yönleriyle değerlendirilmesi. Örnek;

  Yazar romanında akıcı bir dil kullanmakla birlikte kişilerine canlılık kazandıramıyor. Devamını oku

 • Kip Anlamlarına Göre Cümleler

  Kpss ders notlarımıza Türkçe dersinde Cümlede Anlam dersinin alt konusu olan Kip Anlamlarına Göre Cümleler ile devam ediyoruz. Cümlede Anlam konusunda kpss sınavlarında soru olarak karşımıza çıkıyor. Kip Anlamlarına Göre Cümleler ikiye ayrılır.

  1. Haber Cümleleri : Yüklemi haber kipleriyle çekimlenmiş cümledir. Örneğin;

   Buraya Geliyorum.

  2. Dilek Cümleleri : Yüklemi dilek kipleriyle çekinmiş cümledir.  Örneğin;

   Buraya gelmelisin.

   

 • Olumsuz Cümle Konu Anlatımı

  Kpss ders notlarımıza Türkçe dersinde Cümlede Anlam dersinin alt konusu olan Olumsuz Cümle ile devam ediyoruz. Cümlede Anlam konusunda kpss sınavlarında soru olarak karşımıza çıkıyor. Olumsuz Cümle ikiye ayrılır.

  1. Anlamca ve biçimce olumsuz cümleler :  Bu cümlede eylem veya durum gerçekleşmez ya da gerçekleşmemelidir. Olumsuzluk anlamı -ma,-me ekleriyle sağlanır.  Örnek;Seni sevmiyorum
  2. Anlamca olumsuz biçimce olumlu cümleler:  Bu cümlede eylem veya durum gerçekleşmez ya da gerçekleşmemelidir. Örnek;Ne aradı, ne sordu.  ( Aramadı sormadı)
   Gel de doğru olduğuna inan.
 • Olumlu Cümle Konu Anlatımı

  Kpss ders notlarımıza Türkçe dersinde Cümlede Anlam dersinin alt konusu olan Olumlu Cümle  ile devam ediyoruz. Cümlede Anlam konusunda kpss sınavlarında sorular geliyor. Olumlu Cümle ikiye ayrılır.

  1. Anlamca ve biçimce olumlu cümleler :  Bu cümlede eylem veya durum gerçeleşecek, gerçekleşmiş ya da gerçekleşmelidir.  Örnek;

   Seni seviyorum.

   Olumsuzluk anlamı -ma,-me, -siz,  yok , değil sözcükleriyle sağlanır.

  2. Anlamca olumlu biçimce olumsuz cümleler:  Bu cümlede eylem veya durum gerçeleşecek, gerçekleşmiş ya da gerçekleşmelidir. Örnek;

   Seni seviyor değilim.
   Kim sevmez vatanı.

 • Benzetme İlişkisi Konu Anlatımı

  Kpss ders notlarımıza Türkçe dersinde Cümlede Anlam dersinin alt konusu olan Benzetme  ile devam ediyoruz. Kpss sınavlarında cümlede anlam konusunda bir kaç tane soru karşımıza çıkıyor. Benzetme ilişkisi kimi zaman iki, kimi zaman üç kimi zaman da dört ögeyle yapılır.  Konuyu daha iyi anlamanız için bir kaç örneklendirme yapalım.

  Tekne bir dal parçası gibiydi koca denizde.

  Atatürk gibi kendini bu vatana adamış.

 • Karşılaştırma İlişkisi Konu Anlatımı

  Kpss ders notlarımıza Türkçe dersinde Cümlede Anlam dersinin alt konusu olan Karşılaştırma İlişkisi ile devam ediyoruz. Kpss sınavlarında cümlede anlam konusunda bir kaç tane soru karşımıza çıkıyor. Aralarında benzerlik bulunan iki şeyden birinin bir yönüyle üstün ya da farklı yanının ortaya konulmasına karşılaştırma adı verilir. Karşılaştırma da en az iki şey farklılık veya benzerlikten ifade edilmesi gerekir. Karşılaştırmalarda “en, daha, ise, kadar, göre gibi kelimeler bulunur.   Konuyu daha iyi anlamanız için bir kaç örneklendirme yapalım.

  Nafiz, sınıfın en başarılı öğrecisidir.

  Ulusal kahramanlar sadece kendi uluslarının, bilim kahramanları ise tüm insanlığın kahramanıdır.

 • Amaç Sonuç İlişkisi Konu Anlatımı

  Kpss ders notlarımıza Türkçe dersinde Cümlede Anlam dersinin alt konusu olan Amaç Sonuç ilişkisi ile devam ediyoruz. Kpss sınavlarında cümlede anlam konusunda bir kaç tane soru karşımıza çıkıyor. Bir amaca ulaşmak için neler yapılması gerektiğini bildiren yargılardır. Amaç Sonuç ilişkisinde amaç yargının henüz başlamamış olması gerekir. İki cümlenin arasına diye, amacıyla, üzere kelimeleri getirilir.  Konuyu daha iyi anlamanız için bir kaç örneklendirme yapalım.

  Kpss sınavını kazanalım diye çok çalıştım.

  Bir şeyler almak üzere pazara çıktı.

 • Neden Sonuç İlişkisi Konu Anlatımı

  Kpss ders notlarımıza Türkçe dersinde Cümlede Anlam dersinin alt konusu olan Neden Sonuç ilişkisi ile devam ediyoruz. Kpss sınavlarında cümlede anlam konusunda bir kaç tane soru karşımıza çıkıyor. Sona ermiş bir yargının yapılma veya yapılmama gerekçesine Neden Sonuç İlişkisi adı verilir. Konuyu daha iyi anlamanız için bir kaç örneklendirme yapalım.

  Az çalıştığın için sınıfta kaldın.
  Zamanında gelseydin, birlikte giderdik.

  Neden Sonuç ilişkisi bağımsız cümleler arasında gerçekleşebilir. Birinci yargı gerekçeyse iki yargı arasına “bu nedenle” söz öbeği girer. İkinci yargı gerekçeyse iki yargı arasına “çünkü bağlacı girer. Örnek;

  Gelemedi () korkmuştu. (Çünkü)

TOP