• Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Padişahları

  Sponsor Reklam

  Tarih derslerimize Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Padişahları ve kendi dönemlerindeki olaylar ile devam ediyoruz. Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi 1792 Yaş Antlaşması ile başlayın 1922 ‘de Osmanlı Devletinin yıkılışına kadar sürmektedir.

  II. Mahmut

  II. Mahmut

  II. Mahmut en çok ıslahat yapan padişahtır. Sened-i İttifak bu ıslahatlardan birisidir. Sened-i İttifak göre padişaha karşı çıkan isyanlarda Ayanlar emir beklemeksizin Padişaha yardım edecektir. Bunlara karşı II Mahmut Ayanlara bulundukları yerde asker ve vergi toplama yetkisini vermiştir. III Selim tarafından kurulan Nizam-ı Cedid ordularının yerini Sekban-ı Cedid orduları almıştır. Fakat yeniçeriler buna karşı çıkınca kaldırıldı.Eşkinci Ocağı kurulmasıyla yeniçeriler kaldırıldı ve yerini Asakir-i Mansure-i Mahammediye ordusu kuruldu. İlk milli marş olan Mahmudiye marşı hazırlatıldı. Memurlar maaşa bağlandı. Ayanların elindeki güç geri alınmak için muhtarlık yeniliği yapıldı. Pasaport, Posta Teşkilatı kuruldu. İstanbul da ilköğretim zorunlu oldu. İlk kez yurt dışına öğrenci gönderildi.

  Abdülmecit Dönemi

  Abdülmecit

  Abdülmecit Dönemi Mısır ve Boğazlar sorununda Avrupa’ nın desteği almak için Tanzimat Fermanı imzalandı. Bu ferman 1876 Kanun-i Esasiye kadar sürdü. Tanzimat Fermanı Göre;

  • Herkesin Irz, Can, Namus ve Mal emniyeti sağlanacak
  • Hiç kimse yargılanmadan cezalandırılmayacak
  • Gelire göre vergi alınacak
  • Gayrimüslimler askerlik yapabilecek. Fakat süresi 5 yıl ile sınırlandırılacak.

  Tanzimat Fermanı Avrupalıların iç işlerimize karışmaması için yapılmıştı. Fakat Avrupa Azınlıkları bahane ederek iç işlerimize burnunu soktu. Tanzimat fermanından sonra Islahat Fermanı İngiltere ve Fransa’nın desteğini almak için imzalandı. Islahat Fermanı Göre;

  • Devlet Memurluğuna ve askerliğe Gayrimüslimler girebilecek.
  • Yabancılara hakaret edilmeyecek.
  • Rüşvet ve iltimas yasaklanmıştır.
  • Bedelli askerlik Gayrimüslimler için getirilmiş.
  • Gayrimüslimler istedikleri yerde Okul, Banka, Hastane açma hakkı almış. Bunu çok iyi kullanarak şuanda İstanbul en önemli noktalarında yabancıların okulları ve bankaları bulunmaktadır.
  • Yerel yönetimlere Gayrimüslimler girebilecektir.

  İlk dış borç bu dönemde İngilizler alındı. İlk Kağıt para Abdülmecit döneminde bastırılmıştır. Osmanlı Bankası kurulmuştur.

  Abdülaziz Dönemi

  Abdülaziz

  Ahmet Cevdet Paşa Mecelle hazırlatıldı. Mecelle ilk medeni kanundur. Memleket sandıkları köylüye kredi vermek için kuruldu. Yıldız, Çırağan ve Beylerbeyi Sarayları yapıldı. 1869 yılında Maarif-i umumiye Nizamnamesi ile eğitim-öğretim Sıbyan, Rüştiye (ortaokul), İdadi(lise), Sultani(lise), Darü’l Fünun (Üniversite) kuruldu. Galatasaray Sultanisi 1868 yılında açıldı. Robert Koleji kuruldu.

  II. Abdülhamit Dönemi

  II. Abdülhamit

  Birinci ve İkinci Meşrutiyet ilan edildi. Parlamentolu sisteme geçildi. Kanun-i Esasi ilk kez bu dönemde yürürlüğe girdi. Genel borçlar idaresi kuruldu. İlk resim sergisi Şeker Ahmet Paşa tarafından kuruldu.

  Sponsor Reklam

No comments yet.

Yorum Yaz

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
TOP