• Nüfusun Sektörel Dağılışı

  Sponsor Reklam

  Türkiye ‘de 15-64 yaş arasındaki nüfus, çalışma yaşındaki nüfus olarak kabul edilmektedir. Gelişmiş ülkelerde iş imkanlarından dolayı işsizlik oranı azken gelişmemiş ülkelerde bu durum tam tersidir. Türkiye en çok çalışan sayısı tarım sektöründe bulunmaktadır. İkinci sırada ise hizmet sektörü yer almaktadır.  Hizmet sektörünü  sanayi takip etmektedir.

  2010 Kpss Sorusu:

  Çalışma çağında olan (15-64 yaş arası) olan, iş arayan ve bir işte çalışan nüfusu aktif nüfus denir. Türkiye’de 1955 yılında nüfusun %82’si aktifken bu oran 2005 yılında %45’e düşmüştür.

  Türkiye’de, kalkınma hızının ve kişi başına düşen ulusal gelirin artmasına karşın aktif nüfusun azalmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu savunulamaz?

  A) Kadınların çalışma hayatında daha fazla yer alması
  B) Nüfusun bir kısmının çalışmak üzere yurt dışına göç etmesi
  C) 15-25 arası yaş grubundaki öğrenci sayısının artması
  D) İş olanaklarındaki artışın nüfus artışından az olması
  E) Makineli tarıma geçilmesiyle tarımda çalışan kişi sayısının azalması

  Cevap: Kadınların çalışma hayatında daha fazla yer alması doğru cevaptır.

  2009 Kpss Sorusu

  Türkiye’de çalışan nüfus içinde tarım sektörünün oranı 1980 yılında çalışanların %60 iken bu oran 2000 yılında %48 düşmüştür.

  Aşağıdaki verilenlerden hangisinin bu azalmaya sebep olduğu söylenebilir?

  A-) Dış satımında tarım ürünleri payının azalması
  B-) Tarımda makineleşmenin artması
  C-) Kent sayısının artması
  D-) Ulaşım olanaklarının artması
  E-) Yetiştirilen tarım ürünün artması

  Cevap: Tarımda makineleşmenin artması insan gücüne olan ihtiyacı azaltmaktadır.

  Sponsor Reklam

No comments yet.

Yorum Yaz

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
TOP