• Birinci Meşrutiyet

  Sponsor Reklam

  Birinci Meşrutiyet Jön Türkler hareketi güç kazanmış ve Namık Kemal, Ziya Paşa, Mithat Paşa, Ali Suavi gibi önderlerin öncülüğünde harekete geçmiştir. Amaçları Osmanlı Devleti ‘ni dağılmaktan kuratmaktı. II. Abdülhamit Meşrutiyet’i ilan etme sözü ile başa getirilmiştir. Müslümanlar ve Gayrimüslimler ilk defa genel yönetime katılmış ve Osmanlı Devleti ‘nde Parlemento açılmıştır. Anayasalaşma süresi Kanun-i Esasi ilan edilmesiyle sona ermiştir. Buna Göre;

  • Padişahın sürgün hakkı devam etmekte.
  • Savaş ve barış Padişahın kararı ile ilan edilmekte.
  • Meclis açma ve kapama yetkisi padişahta.
  • Kanunların yapılanması padişaha aittir.

  Meşrutiyet ilan edilmesiyle Osmanlı Devleti’nin dağılmasına engel olunamamış aksine parçalanmayı hızlandırmıştır. 1877-1878 (93 Harbi) Osmanlı- Rus savaşının kaybedilmesiyle birlikte padişah meclisi kapatır. 1878 Osmanlı Rus harbinin ardından Berlin Antlaşması imzalanır. Berlin Antlaşması Göre;

  • Kars, Ardahan ve Batum Ruslara bırakılmıştır.
  • Lobros geçici olarak ingilizlere verilmiştir. Fakat ingilizler buraya sonra ermenileri yerleştirmiştir.
  • Sirbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız olmuştur.
  • İlk defa ermeni meselesi Uluslar arası bir antlaşmada yer almıştır.
  Sponsor Reklam

No comments yet.

Yorum Yaz

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
TOP