• Birinci Dünya Savaşı ve Nedenleri

  Sponsor Reklam

  Savaş başlamadan önce dünya devletleri kendi çıkarları doğrultusunda gruplaştılar. İtilaf (Uzlaşma, Antlaşma) devletlerini İngiltre, Fransa, Rusya, İtalya, Japonya, ABD, Çin, Yunanistan,  Sırbistan ve  Karadağ oluşturdu. İttifak ( Bağlaşma, Birleşme) Devletlerini de  Almanya, Avusturya-Macaristan, Osmanlı Devleti ve Bulgaristan oluşturmuştur. Birinci Dünya Savaş Nedenleri;

  • Hammadde ve Pazar Arayışı
  • Sömürgecilik Yarışı
  • Almanya’nın Sedan Savaşı ile Alsas Loren’i Fransa’dan alması
  • Japonya’nın Okyanuslarda Sömürgecilik Arayışı
  • Avusturya-Macaristan Velihatının bir Sırp tarafından öldürülmesi.

  Almanya, Osmanlı Devletini jeopolitik konumu ve halifelik gücünden yararlanmak için kendi safına çekmiştir. Savaşa en son Yunanistan dahil olmuştur. Osmanlı Devleti Taaruz Cephelerinde Kafkasya ve Kanal savaşmış yenilmesine rahmen Rusya’dan Berlin Antlaşmasında bıraktığı Kars, Ardağan ve Batumu geri almıştır. Kanal Cephesi ise Almanların istediği üzerine açılmış fakat İngilizler Osmanlıyı yenmiştir. Kafkas cephesinde Mustafa Kemal ‘de görev almıştır.

  Savunma Cephesinde Irak, Çanakkale, Suriye-Filistin ve Hicaz ‘da savaşılmıştır. Irak cephesi Osmanlı devletinin önce kazanıp sonra kaybetiği cephedir. Rusya yardım etmek isteyen İngilizler ve Fransızlar Çanakkale savaşını başlatmış ve Osmanlıyı savaş dışında bırakmak istemiştir. Bu Cephede Mustafa Kemal ve Askerlerin üstün başarısı ile düşman geri püskütülmüştür. Bu cepheyle savaşın süresi uzamış ve Çarlık Rusya kısa süre sonra Bolşevik İhtilali ile yıkılmıştır. Suriye-Filistin Cephesi ise Mustafa Kemal savaştığı son cephedir. Hicaz-Yemen cephesi kutsal emanetleri korumak için ingiliz ve Araplara karşı savaşılmıştır.

  Yardım Cephesi Galiçya, Romanya ve Makedonya ‘dır. Bu cepheler sonunda son derece ağır antlaşmalar imzalanmıştır. Bunlar;

  • Almanya :28 Haziran 1919 Versay (2 Dünya Savaşı nedeni)
  • Avusturya: 10 Eylül 1919 Saint Germain
  • Bulgaristan: 27 Kasım 1919 Nöyyi
  • Macaristan: 6 Haziran 1920 Triannon
  • Osmanlı: 10 Ağuston 1920 Sevr

  Wilson Prensipleri

  • Savaştan sonra Galip Devletler Kaybedenlerden toprak talep etmeyecek
  • Galip devletler yenilen devletlerden tazminat almayacak
  • Her ulus kendi geleceğini belirleyecek
  • Gizli Diplomasi son bulacak
  • Silahlanma yarışı son bulacak
  • Türklerin Çoğunlukta oldukları yerde Türklere egemenlik sağlanacak
  • Türk Boğazları Yabancılara açılacak

  Osmanlı Devletinin parçalanması için yapılan gizli antlaşmalar yapılmıtır. Rusya Bolşevik ihtilali ile savaştan çıkınca bu antlaşmalar gün yüzüne çıkmıştır. Üç İmparator Antlaşması ile boğazlar Rusya’ya verilecek. Reval Görüşmelerine göre, İngiltere Rusya’yı Boğazlar ve Balkanlar konusunda serbest bırakılacak. İstanbul Antlaşması Boğazların Rusya’ya verilmesini ön görüyor.  Sykes Picot antlaşması ile ortodoğu paylaştırıldı. Petrograd Sözleşmesi Rusya’nın payı genişletildi. Erzurum, Van, Bitlis Ruslara verildi.  Maurienne Antlaşması İtalyanın toprak paylaşımı konusundaki rahatsızlıktan çıkmıştır.

  Sponsor Reklam

No comments yet.

Yorum Yaz

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
TOP