• Birinci Balkan Savaşı

  Sponsor Reklam

  Birinci Balkan Savaşı 1911-1912 yılları arasında gerçekleşmiştir. Rusya Panslavizm politikası çerçevesinde Balkan devletlerini (Yunanistan, Bulgaristan,Karadağ, Sırbistan), Osmanlı Devleti’ne karşı birleştirmiş ve balkan savaşları başlamıştır. Birinci Balkan Savaşı Nedenleri;

  • Osmanlı-Alman yakınlaşmasının İngiltere ‘yi rahatsız etmesi ve Reval Görüşmeleri sırasında ingilizlerin Rusya ‘yı Boğazlar ve Balkanlar konusunda serbest bırakması
  • Rusya ‘nın Panslavizm politikası
  • Fransız İhtilali ‘nin yaydığı milliyetçilik akımlarının Balkanlarda oluşturduğu etki.

  Osmanlı Devleti deneyimli asker ve subaylarını terhis etmesi ve ordunun siyasete karışması balkanlarda savaşların kaybedilmesine neden olmuştur. Osmanlı Devleti Balkan devletleriyle Londra Antlaşması ‘nı imzalamıştır. Antlaşmaya göre;

  • Osmanlı sınırı Midye-Enez olarak belirlenmiştir.
  • Arnavutluk ve Ege Adaları ‘nın geleceği büyük devletlere bırakılmıştır.
  • Girit, Yanya ve Selanik Yunanistan’a bırakılmıştır.
  • Kavala ve Dedeağaç dahil bütün Trakya Bulgaristan’a bırakılmıştır.
  • Makedonya; Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan arasında paylaştırılmıştır.

  Birinci Balkan Savaşları sonucunda Arnavutluk Osmanlıdan ayrılmış. Osmanlıdan ayrılan son Balkan ulusudur. İttihat ve Terakkiciler Bab-ı Ali deki meclis binasını basarak Kamil Paşayı öldürmüş yerine Mahmut Şevket Paşa’yı getirmiştir. Mondros’a kadar geçecek süreye İttihat ve Terakkiciler Dönemi denilmiştir.

  Sponsor Reklam

No comments yet.

Yorum Yaz

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
TOP