• Anadolu Selçuklularında Kültür ve Uygarlık

  Sponsor Reklam

  Anadolu Selçuklu Devleti ‘nde hükümdara sultan adı verilmektedir. Hükümdarın oğluna Melik adı verilmekte ve illerin yönetiminden sorumludur. Melikler, Atabeyler tarafından eğitilirdi.  Anadolu Selçuklu Devleti ‘nde ülke işleri Divan ‘da görüşülürdü. Divan Çeşitleri şu şekilde sıralanmaktadır.

  Anadolu Selçukluları

  Vezaret Divanı: Devletin genel işlerinden sorumludur.
  Pervane Divanı: Dirlik topraklarından sorumludur.
  İsraf Divanı: Adından da anlaşılacağı üzere devlet kurumlarını inceler.
  Tuğra Divanı: İç ve dış yazışmalardan sorumludur.
  Arz Divanı: Savunma işlerinden sorumludur.
  İstifa Divanı: Maliye işlerinden sorumludur.
  Niyebet-i Saltanat Divanı: Hükümdar ülke başında olmayıp seferde olduğunda devleti yürüten divandır.

  Anadolu Selçuklularında Ordu Türkmenler, İkta, Hassa, Yardımcı Kuvvetler, Ücretli Askerlerden oluşur. Türkmenler Uçlarda sınırları korumaktadır. İkta topraklarının gelirleriyle oluşturulur. Hassa ordusu devşirme sistemiyle yetiştirilen maaşlı merkez ordusudur. Yardımcı kuvvetler bağlı beylikler tarafından gönderilen askerlerdir. Ücretli askerler savaş zamanı görev yapardı.

  Selçuklularda esnaflar arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak için AHİLİK TEŞKİLATI kurulmuştur. Devletle esnaf arasında ilişkiyi düzenler, mesleki bilgi verir, haksız rekabeti önler ve tüketiciye ayıplı mal satılmasını önlerdi.

  Sponsor Reklam

No comments yet.

Yorum Yaz

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
TOP