• Anadolu Selçuklu Devleti

  Sponsor Reklam

  Anadolu Selçuklu Devleti, Selçuklu soyundan gelen Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından kurulmuştur. Bizans elinden Konya ilini almış ve ilerleyişini iznik sürdürmüştür. İznik Başken yapmıştır. İznikten geçen Bizans gemilerinden vergi almıştır. Mezarı Süriye ‘de Caber Kalesindedir.  Burası Lozan’ da Türkiye’ ye bırakılmıştır.

  I. Kılıçarslan Dönemi

  Birinci haçlı seferinde haçlılara mağlup olmuştur. İlk Gerilla savaşı haçlılara karşı yapılmıştır. Savaşın adı Dorelion Savaşı. Başkent İznikten Konya’ ya alınmış.  Çaka beyliğine son verilmiştir.

  I. Mesud Dönemi

  İkinci Haçlı Seferinde Danişmentlilerle beraber Haçlılar mağlup edilmiştir. İlk defa para bastırılmış. Anadolu ‘da ilk kez Türk birliği oluşturulmuştur.

  II. Kılıçarslan Dönemi

  Danişmetlilere son verilmiş. Anadoluyu geçen Haçlılar dağıtılmıştır. 1176 yapılan Miryakefalon savaşı ile Anadolu ‘nun Türk Yurdu olduğu kesinleşmiştir.

  I. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi

  Antalya fetedilmiş. Venedikliler ile ticaret antlaşması yapılmış. I. Gıyaseddin Keyhüsrev savaş alanında ölen ilk hükümdardır.

  I. İzzeddin Keykavus Dönemi

  Bu dönemde Sinop alınarak terhane açılmıştır. Kıbrıs Kralı ile Ticaret Antlaşması yapılmıştır. Bu dönemde Deniz ticareti Kıbrıs Kralından soruluyordu.

  Alaeddin Keykubat Dönemi

  Kırıma ilk deniz aşırı sefer düzenlenmiş,  Anadolu  Türk Siyasi birliği büyük ölçüde sağlanmıştır.  Kayseride ticareti geliştirmek için Kervansaraylar yapılmış, Yahudiler buraya yerleştirilmiş.  Bu dönemde en büyük hata alanya almak oldu. Çünkü Moğol ile sınırlar bitişti.

  II. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi

  1240 tarihinde Baba İshak otlak yetersizliği bahane edilerek isyan çıkartıldı ve Selçuklular bu isyanda çok zayıfladı.  Alaeddin Keykubat Dönemi Moğol ile sınır olunmuştu. 1243 tarihinde Kösedağ Savaşı ile Anadolu Selçukluları Moğol Hakimiyetine girdi.  Merkezi otorite bozulmuş ve ikinci beylikler dönemi başlamıştır.

  Sponsor Reklam

No comments yet.

Yorum Yaz

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
TOP